Mezoterapia Mikroigłowa Frakcyjna

Innowa­cyjna tech­nolo­gia do frakcjonowa­nia skóry i wprowadza­nia akty­wnych składników.

To połącze­nie tech­nologii medy­cznej i kos­me­to­log­icznej. To wyjątkowo skuteczna tech­nolo­gia pozwala­jąca na frakcjonowanie (nakłuwanie) skóry mikroigłami.

Dzięki temu pow­stają w naskórku „mikro­tunele”, które pozosta­jąc otwarte przez krótką chwilę, dają możli­wości głębok­iego wprowadzenia wybranych preparatów o właś­ci­woś­ci­ach określonych przez potrzeby skóry. Poza tym mikro nakłuwanie powoduje pow­stawanie mini mikro urazów, które prowokują skórę do reakcji napraw­czych, będą­cych pod­stawą odnowy tkanek.

Dzi­ałanie mezoter­apii mikroigłowej:

 • Sty­mu­lacja naskórka (inten­sy­wna, ale ściśle kontrolowana)
 • Naty­ch­mi­as­towy i opty­malny trans­port akty­wnych sub­stancji wgłąb skóry
 • Reak­tywacja wszys­t­kich funkcji skóry
 • Polep­sze­nie pro­cesów samon­apraw­czych skóry
 • Regen­er­acja
 • Sty­mu­lacja pro­dukcji kola­genu i elastyny

Efekty po zabiegu:

 • Redukcja zmarszczek
 • Zwięk­sze­nie elasty­czności skóry
 • Odmłodze­nie i rozświ­etle­nie skóry
 • Wzmoc­nie­nie odporności tkanki łącznej
 • Poprawa owalu twarzy
 • Zmniejsze­nie blizn i rozstępów
 • Zmniejsze­nie cellulitu

Możliwe reakcje skórne :

W przypadku stosowania terapii mikroigłowej istnieje możliwość wystąpienia efektów ubocznych:

 • silnego zaczerwienienie,
 • pieczenia i szczypania skóry,
 • stanu zapalnego skóry objawiającego się obrzękiem,
 • nadwrażliwość skóry na czynniki zewnętrzne oraz produkty kosmetyczne
 • powstania na skórze krwiaków
 • umiarkowanego do intensywnego łuszczenia się naskórka

Efekt zabiegu może być widoczny już po jednym zabiegu ale zaleca się wykonanie serii co najmniej 3 zabiegów w odstępie 2-4 tygodni. Ilość zabiegów zależy od rodzaju i problemów skóry. Pełen efekt widoczny jest w ciągu miesiąca od ostatniego zabiegu .

Czas rekonwalescencji po nakłuciach trwa zwykle 3 dni

twarz + maska – 199zł

twarz, szyja dekolt + maska – 249zł
okolice oczu – 120zł